Bureau

 

De afgelopen 150 jaar heeft ons bureau ervaring opgedaan op het gebied van architectuur en stedenbouw. Disciplines als woningbouw, utiliteitsbouw, ziekenhuisbouw, restauratie en interieur staan ons na aan het hart. Onze professionals staan van het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering met een hedendaagse allesomvattende aanpak voor u klaar.

 

Architectuur is dienstbaar aan de mens. Er moeten mensen wonen, werken en verzorgd worden. Het ontstaan van zo'n plek behoeft derhalve helder contact en vertrouwen. Met onze brede ervaring kunnen wij uw wensen omzetten in werkelijkheid. Vanaf de eerste schets en gedurende het ontwerp en de uitvoering houden wij u op de hoogte van de kosten. Wij beschermen u tegen valkuilen en mogelijke tegenvallers. Kennis van regelgeving en diplomatie is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast hebben wij een onderzoekende houding ten aanzien van materialen, energie, constructie en duurzaamheid.

 

Onze werkwijze leidt vaak tot lange en vruchtbare samenwerkingsverbanden.