kennis+kunde

CoCreatie

betrokken medewerkers

Daan ter Avest

Een ontwerp c.q. ontwikkeling van een plan is een ingewikkeld proces waarbij snel misverstanden kunnen ontstaan tav interpretatie van dat wat nodig is en dat wat bedoeld wordt.

Zeker wanneer persoonlijke voorkeuren, ervaringen en expertise t.a.v. gebruik, sfeer, beleving e.d. van de te ontwerpen ruimtes c.q het gebouw en omgeving een belangrijke rol spelen.

Wensen, gevoel, visie en kennis, van de gebruikers, over de te ontwerpen ruimtes zullen een bron van inspiratie vormen voor en aanvulling vormen op de expertise en creativiteit van de ontwerper, ze zullen, mits goed begeleid en geïntegreerd elkaar completeren en versterken.