kennis+kunde

interieur

Architectuur zit van binnen

Het interieur en exterieur van een gebouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet in de laatste plaats voor degenen die er leven of werken. Zij beleven architectuur grotendeels ‘van binnenuit’. Letterlijk en figuurlijk.

Daarom rekent MAS - al sinds circa 1880 - binnenhuisarchitectuur tot haar disciplines. Balies, banken, kasten, trappen en andere interieurelementen: MAS stemt haar ontwerpen af op de mens en het architectonische concept.