kennis+kunde

De klant of de opdrachtgever alleen maar laten betalen voor dat wat hen ten goede komt of nog beter: meer en betere producten leveren voor minder geld.

Het Lean gedachtengoed is gebaseerd op optimaal samenwerken en het elimineren van verspilling. In de bouw worden de gereedschappen die dit mogelijk maken al geruime tijd succesvol toegepast, waardoor bouwtijden verkorten, de kwaliteit omhoog gaat en faalkosten worden verminderd.

Bij de bouwadviseurs lijkt dit nog niet zo te lukken, veel adviseurs roepen, te kust en te keur, dat ze Lean bezig zijn maar zijn dat helaas niet.

MAS architectuur heeft echter als één van de weinigen al vele jaren zeer goede ervaringen met de Lean filosofie. Meerdere van onze projecten hebben keer op keer bewezen dat het echt werkt, beter nog, per project gaat het beter: meer kwaliteit in kortere tijd, voor minder geld dan bij vergelijkbare traditionele projecten en we zijn daar zeer trots op.