kennis+kunde

restauratie

betrokken medewerkers

John Nieuwenhuize

Restauratie vormt sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw, binnen ons ruim 150 jarig bestaand bedrijf een substantieel aandeel van ons opdrachten pakket.

Recente restauraties zijn het Heiligenbeeldenmuseum te Kranenburg, ondergebracht in de monumentale St. Antonius van Paduakerk (één van de eerste kerken ontworpen door architect Cuypers), het voormalige semenarie Bovendonk in Hoeven (eveneens van Cuypers), het kantoorpand Gelderman te Oldenzaal (een ontwerp van architect Muller), het  Koetshuis van Kasteel Oolde en het Landgoed ‘Oud Bussem’ te Huizen (een ontwerp van architect Slothouwer). Een reeks van gerestaureerde objecten waaronder ook woonhuizen, boerderijen etc. zijn aan deze werken voorafgegaan.

De laatste jaren worden we steeds vaker gevraagd bij herbestemming en functieverandering van gebouwen, naast een goed ontwerp kunnen we een goed oordeel geven over de technische aspecten en de gebruikswaarden van de bestaande gebouwen.

Vanuit MAS wordt een team samengesteld uit de in deze sector gespecialiseerde mensen, architecten en tekenaars. Andere disciplines, bestekschrijver en calculator worden wanneer nodig  aan dit team toegevoegd.