kennis+kunde

regelgeving+ vergunningen

betrokken medewerkers

Gerwin Tornij
Arthur Voost
Jan Pols

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) integreert een groot aantal vergunningen, waaronder o.a. bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en gebruiksvergunning tot één Omgevingsvergunning.

Voor bijna ieder bouwplan behoort een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden. MAS architectuur beschikt over de kennis, ervaring én licenties om een digitale aanvraag van een Omgevingsvergunning te verzorgen via het zogenaamde Omgevingsloket (OLO).

Een Omgevingsvergunning is niet in alle gevallen nodig. Wij kunnen een vergunningscheck uitvoeren en de opdrachtgever desgewenst adviseren over Vergunningsvrij Bouwen.

Het Bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waar álle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal aan moeten voldoen. Dit geldt voor zowel nieuwbouw- als verbouwplannen.

Vanzelfsprekend beschikt MAS architectuur over alle benodigde kennis van het Bouwbesluit. Deze kennis passen we integraal toe in het gehele ontwerpproces om onnodige verrassingen later in het proces te voorkomen. Wij verzorgen een Bouwbesluittoets en rapportage, inclusief bijbehorende berekeningen zoals  o.a. EPC, daglicht, ventilatie, etc..