kennis+kunde

gezondheidszorgexpress

De technische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Te snel om jaren te nemen voor planontwikkeling en realisatie.

MAS architectuur heeft ervaring met het extreem verkorten van de doorlooptijd van ontwerp- en bouwvoorbereidingstrajecten door middel van ‘pressure-cooker-bijeenkomsten’, geïntegreerde BIM technieken en één-op-één-maquettes. 

Zorgorganisaties kennen een groot aantal betrokkenen met soms tegenstrijdige belangen, waardoor complexiteit groot is. Het is aan de architect als regisseur om daar structuur aan te geven. De pressure-cooker methodiek blijkt een adequate werkwijze om in zeer korte tijd tot een breed gedragen voorlopig ontwerp te komen. Daar waar onzekerheid bestaat over de functionaliteit van een gekozen oplossing, kunnen 3D-visualisaties en één-op –één maquettes uitkomst bieden. 

De bouwvoorbereiding kan verbeterd en verkort worden door concurrent-engineering. Het ontwerp kan afgestemd worden op snelle bouwmethodieken, zonder aan kwaliteit in te boeten. Maar het proces kan ook volledig geïntegreerd worden: ketenintegratie van ontwerp tot en met uitvoering, waarbij ook aan de kostenkant winst valt te behalen.