kennis+kunde

brandveiligheid

betrokken medewerkers

Arthur Voost

Een veilig gebouw met de juiste maatregelen en ingrepen. Investeren in brandveiligheid kost vaak veel geld, zijn al deze investeringen wel nodig?

Wat eist de wetgever, maar belangrijker wat past er bij uw organisatie? Samen met u zoeken wij naar de optimale afstemming tussen investering, veiligheid en functionaliteit, waarbij de gebruikers en het bedrijsproces centraal staan. 

Door onze kennis van brandveiligheid te combineren met een ruime ervaring op het gebied van nieuwbouw en verbouw zijn wij in staat gedurende ontwerp- en uitvoeringsfasen, maar ook gedurende de gehele levensduur van een gebouw de brandveiligheid te beoordelen en hierin te adviseren.

(Brand)veiligheid maakt vanzelfsprekend een integraal deel uit van de keuzes welke wij met u gedurende het ontwerp maken, omdat maatregelen vaak een vergaande impact op de huisvesting kunnen hebben. Ook gedurende de gebruiksfase van een gebouw blijkt echter dat door gewijzigd gebruik en veranderde inzichten de veiligheidssituatie aan herziening toe kan zijn.