kennis+kunde

contractvorming

betrokken medewerkers

Rob Beerkens
Joost Berger
Jan Pols

Goede afspraken maken en deze vastleggen.

Per definitie is het vastleggen van afspraken, in niet mis te verstane bewoordingen, zeer belangrijk als het om bouwcontracten gaat.

Voor alle partijen, die bij het bouwen en ontwerpen betrokken zijn, stellen wij contracten op die, over en weer bescherming moeten bieden tegen misverstanden. Behalve dat dit zwaar juridische afspraken zijn, moeten deze contracten zorgen dat er vertrouwen ontstaat, dat er voldoende sturing maar zeker ook ruimte ontstaat voor optimale samenwerking, ze vormen de basis voor hoe het team gaat functioneren.

Behalve dat er “traditionele” bestekken en tekeningen als basis voor de contracten dienen, voegen we bij voorkeur afsprakentekeningen en ruimteboeken uit onze IAI-methode en een BIM-model toe welke minutieus aangeven wat er gebouwd moet worden en leggen we vast in welke organisatievorm er gewerkt gaat worden.

Het gaat niet alleen over wat we met elkaar gaan maken maar ook over hoe we dat gaan doen!