kennis+kunde

kostenbeheersing

betrokken medewerkers

Rob Beerkens
Monique de Blaauw

Bouwkostenbeheersing is meer dan calculatie alleen, het vereist expertise op diverse gebieden, van bouwtechnische regelgeving tot het contracteren van uitvoerende partijen.

De essentie van bouwkostenadvisering ligt immers niet in de som van de kosten maar geeft inzicht in de kosten, optimaliseert het ontwerp en zorgt er voor dat de risico’s beheersbaar zijn. Bij de start van een project wordt in nauw overleg met de opdrachtgever en betrokken partijen een marktconform investeringsbudget vastgesteld. Dit budget is taakstellend en wordt gedurende het hele verdere ontwerpproces bewaakt en verder verfijnd. 

Naast bouwkostenadvisering beoordelen wij ook inschrijfbegrotingen van aannemers. Wij controleren of de aannemer reële prijzen rekent en of de begroting compleet is. In projecten waarvoor wij de directievoering voor onze opdrachtgevers mogen verzorgen, maakt bouwkostenbewaking integraal deel uit van onze werkzaamheden. Ook gebruiken we graag onze expertise voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.