kennis+kunde

directievoering+ bouwbegeleiding

betrokken medewerkers

Arthur Voost
Jan Pols

Ontzorgen en ontlasten van onze opdrachtgever.

 Bouwen en ontwerpen aan gebouwen kenmerkt zich door een enorme (kennis)breedte. Om een goed bebouwde omgeving te krijgen zullen er veel specialisten ingezet moeten worden om de benodigde specifieke kennis, op het juiste moment te verkrijgen. Een zeer complex proces wat goed begeleid moet worden.

Kennis, over constructie, (bouw)materialisatie, bouwfysica, installatietechnieken, bouwmethodieken, planning, financiën, wetgeving, arbo omstandigheden, milieu, (bouw)veiligheid, brandpreventie, benodigde vergunningen enz , zal behalve op het juiste moment in de juiste dosering bekend moeten zijn, ook nauwlettend afgewogen en bewaakt moeten worden.

Onze ervaren projectleiders managen dit proces, zorgen dat alles bekend is, aan alle eisen voldaan wordt, dat iedereen zich aan de afspraken houdt, ze “voeren de directie” namens onze opdrachtgevers en begeleiden hen bij de ingewikkelde taak om van de eerste ontwerpschetsen tot aan de oplevering van een goed gebouw te komen.

Wij zorgen door goede directievoering dat het goed komt.