kennis+kunde

proces+organisatie

betrokken medewerkers

Rob Beerkens
Jan Pols
Monique de Blaauw

Het (nog) niet goed maar (steeds) beter doen.

Het ontwikkelen van een plan en het managen daarvan is van veel zaken afhankelijk. Er is geen standaard blauwdruk te geven voor het ideale plan van aanpak (PvA), daarvoor is het van te veel factoren afhankelijk. Wel is er een voorkeur van aanpak (VvA) te schetsen om de meest voorkomende ambities te realiseren; planontwikkeling c.q. realisatie binnen gesteld budget, planning en kwaliteit.

De marsroute zou zich dus kunnen richten op de meest succesvolle aanpak om dat te krijgen wat een opdrachtgever wil, binnen de daarvoor beschikbare tijd en budget, maar onze overtuiging is dat we voor elk onderdeel de overtreffende trap moeten kunnen bereiken.

We hanteren daarvoor zichzelf bewezen methoden als CoCreatie, Lean en de IAI-procedure, gecombineerd met een ruime kennis en ervaring met betrekking tot bouwregelgeving, contractvorming en bouwkostenbeheersing

Onze opdrachtgever krijgt hierdoor van ons meer kwaliteit in een kortere ontwerp- en bouwtijd voor minder geld.