kennis+kunde

(Re)Vitalisering 2.0

Alles van waarde is tijdloos.

MAS architectuur ziet (re-)vitalisering als de verzamelnaam van haar jarenlang opgedane expertise in opgaven waarbij het “herstructureren” van wonen, werken en recreëren als centraal thema kan worden bestempeld. Herbestemmen van oud tot jong vastgoed vanuit stedenbouwkundige en architectonische concepten met ruime kennis van actuele vraagstukken.

De aanwezige kennis van complexe opgaven gecombineerd met een integrale procesaanpak van monument tot nieuwbouw, en combinaties daarvan, is voor MAS architectuur een belangrijk speerpunt.

Mixed use, focus op programmatische randvoorwaarden en kansen binnen de context leiden tot heldere plannen qua complexiteit in nieuw gebruik. Transformeren als opgave voor de nabije en verre toekomst.

Onderzoek naar effectiviteit en haalbaarheid voor en met opdrachtgevers is kerncompetentie.