Regisseur van ruimte

13 March 2019

Ter introductie van de per 1 februari aangetreden nieuwe partners binnen MAS architectuur deze week een nadere kennismaking met John Nieuwenhuize.

John heeft gestudeerd aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en is reeds een tiental jaren verbonden aan het bureau. Vanuit Terneuzen ligt zijn focus op projecten in Zeeland en West-Brabant, maar hij werkt ook vanuit Rotterdam aan projecten elders in het land.

De interesses van John liggen bij gebouwen en plekken waar mensen zich thuis voelen en de ruimte als vanzelfsprekend ten dienste staat van de mensen die er wonen, werken en verblijven. Zijn hart ligt bij het werken vanuit de bestaande context en het zoeken naar oplossingen om deze plekken (nieuw) leven in te blazen. ‘Ik maak graag gebruik van wat er al is, dit geeft kaders en identiteit aan de opgave, daarnaast is hergebruik altijd duurzamer dan nieuwbouw. Ook bij nieuwbouwopgaven kijk ik zeer precies wat de context te bieden heeft om het ontwerp hier op af te stemmen.’

John werkt graag tot in de uitvoeringsfase samen met opdrachtgevers, mede-adviseurs, gebruikers en uitvoerende partijen. Om de belangen van de opdrachtgever en eindgebruikers gedurende het gehele proces te bewaken, ziet hij zijn rol binnen deze samenwerkingen als architect én regisseur. ‘Vanuit mijn ontwerpende vaardigheden kan ik zowel het proces als het uiteindelijke gebouw helpen vormgeven, waardoor betaalbare, vanzelfsprekende, betekenisvolle en toekomstbestendige omgevingen gerealiseerd worden. Omgevingen om in te wonen, te werken, te zorgen en verzorgd te worden.’