Definitief ontwerp Centrale Huisvesting gereed

10 december 2019

Caribisch Nederland, Sint Eustatius: de ontwikkeling voor de Centrale Huisvesting Overheid staat klaar voor een volgende fase.

Binnen de huidig lopende opdracht van het eiland bestuur van Sint Eustatius is er tussentijds een verkennend onderzoek geweest in opdracht van het Rijksvastgoed bedrijf. Nieuwe inzichten hebben verfijningen opgeleverd, het goedgekeurde definitieve ontwerp heeft aan kracht gewonnen.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.