team

Richard Brok

r.brok@mas.nl

LinkedIn
profielen
  • architect+directeur
  • BIM manager
kennis+kunde
Het zoeken naar de vraag achter de vraag

Richard constateert dat een programma van wensen vaak nog niet compleet is. Door het bevragen van de toekomstige gebruiker(s) wil hij er achter zien te komen waarin de kern van de opgave verscholen ligt. Luisteren betekent oplettend naar iets horen met de bedoeling om het gesprokene niet alleen te verstaan, maar ook te begrijpen. Richard kan het gesprokene omzetten in een architectonisch beeld waarbij techniek, kunst en esthetiek in een juiste balans kunnen worden toegepast.

Hij ziet het als een uitdaging om binnen de kaders van een opgave het onverwachte en verrassende te presenteren, dat aansluit bij de pragmatische kant van die opgave.

In zijn vrije tijd zet Richard graag een koers uit op open water. De zeilsport vergt om te anticiperen op de altijd onverwachte natuurelementen. Grenzen opzoeken binnen hetgeen mogelijk is ziet Richard als een uitdaging.