team

Op zoek naar de (meer)waarde

De interesse van John ligt bij gebouwen en plekken waar mensen zich thuis voelen en de ruimte als vanzelfsprekend ten dienste staat van de mensen die er wonen, werken en verblijven. Zijn hart ligt bij de omgang met bestaande context en het zoeken van oplossingen om deze plekken (nieuw) leven in te blazen.

In nauw overleg met opdrachtgevers en betrokkenen gaat John op zoek naar de (meer)waarden die aan een project ten grondslag liggen en vertaald kunnen worden naar een richtinggevend concept. Ook de financiële kaders en het te doorlopen proces maken integraal deel uit van dit concept, waarmee helderheid en rust gegeven wordt.

John zit zelden stil, zowel binnen het bureau als privé. Wanneer hij niet werkt, zit hij op de racefiets of werkt hij aan de restauratie van een klassieke mini.