team

Diederik Roeterdink

d.roeterdink@mas.nl

profielen
  • projectleider
  • bouwkundige
kennis+kunde
Hart voor historie

Diederik is als bouwkundig tekenaar / projectleider werkzaam binnen MAS. Zijn werkzaamheden betreffen het uitwerken van het door de architect gemaakte ontwerp tot een voorlopige, definitieve en uitvoering gerede tekening. Het verzorgen van de omgevingsvergunning is hiervan een onderdeel. In nauw contact met de architect en de opdrachtgever worden de plannen uitgewerkt. Als erfgoeddeskundige neemt hij zitting in de plaatselijke Erfgoedcommissie en Landschap Stichting.

Diederik onderhoudt de contacten tussen opdrachtgever en architect om op deze manier de ultieme wens van de opdrachtgever te verwezenlijken.

In zijn vrije tijd geniet hij van het buiten wonen, zijn kleinzoons en zijn inzet voor het behoud van de streekeigen bebouwing en zijn omgeving.