team

Rob Beerkens

r.beerkens@mas.nl

LinkedIn
profielen
  • architect+directeur
Initiëren, verbinden en enthousiasmeren

Rob is al jarenlang actief binnen MAS architectuur, sinds 2004 als Architect-Directeur. Werkzaam vanuit zowel de vestiging Hengelo als Rotterdam ligt zijn focus op het initiëren, verbinden en enthousiasmeren van voorliggende en nieuwe opgaven voor MAS binnen en buiten onze organisatie.

Kernactiviteit blijft het ontwerpen op alle schaalniveau’s, waarbij genoemd kan worden dat met name op het gebied van langlopende en complexe opgaven communicatie- en participatietrajecten tot zijn specialiteiten behoren. Een goede relatie met opdrachtgevers, met het begrip co-creëren als uitgangspunt, geeft het ontwerpproces niet alleen kleur en inhoud, ze maakt de ontwerpen beter.

Maatschappelijk betrokken, reizen, een grote interesse in Kunst en Cultuur in de meest brede zin van het woord en nationaal en internationaal actief karakteriseren en bepalen de activiteiten van Rob.