Start bouw villa Rijnsweerd

5 June 2019

Met het inhijsen van de kelder is onlangs een start gemaakt met de uitvoering van de villa in Rijnsweerd.

Deze BENG woning is ontworpen met veel aandacht voor ruimtelijkheid, veel daglicht en zorgvuldige detaillering geïnspireerd op de baksteenarchitectuur uit de jaren ’30.

De woning faciliteert de bewoners in alle levensfasen: van dynamisch over meerdere bouwlagen met kinderen tot compact in de kern van de woning op de oude dag. Veel aandacht is besteed aan het uitvoeringsgereed maken van dit woningontwerp. Zo worden de kwaliteit van detaillering en BENG-eisen geborgd en faalkosten in de uitvoering geminimaliseerd.