projecten

Geldermancomplex

Oldenzaal

status
gerealiseerd

opdrachtgever
WBO Wonen, Oldenzaal

projectteam
Diederik Roeterdink
Richard Brok
Han van der Meer
Herman Heuver

in samenwerking met
Bouwtechniek Hasselerharm
Raadgevend Technisch Buro J. Rauhé
Centrum voor Lichtarchitectuur
ISS Landscaping Services

kennis+kunde
(Re)Vitalisering 2.0
interieur
restauratie

Revitalisatie/herbestemming Kantoor Gelderman te Oldenzaal.

De textielbaronnen van Twente hebben in deze regio talrijke waardevolle cultuurhistorische fabriekspanden, kantoren en landgoederen gesticht. Zo ook de familie Gelderman uit Oldenzaal die medio 1915 een nieuw kantoor aan de Spoorstraat lieten bouwen door architect Karel Muller.

Dit pand is in eigendom gekomen van woningbouwcorporatie WBO te Oldenzaal waarbij MAS architectuur is gevraagd om de renovatie van het pand te begeleiden én het interieur te vernieuwen. Een uitdaging daar het geheel totaal in verval was geraakt dan wel moest worden vernieuwd.

De authentieke trap én de oorspronkelijke directie kamer van de heren van Gelderman zijn bewaard gebleven en gerestaureerd. Aan de achterzijde van het pand zijn de niet-originele bouwvolumes gesloopt en is de aanwezige kelder omgebouwd tot kantoor voor de eigen corporatie. Het kelderdek is om die reden voorzien van strategische insnoeringen om zodoende daglicht naar binnen te halen.