projecten

Restauratie en herbestemming vm Burgerweeshuis

Aardenburg

status
gerealiseerd

opdrachtgever
Stichting tot Beheer der Voormalig St. Janshuys en Dischgoederen

projectteam
Joost Berger
John Nieuwenhuize
Franca Houg
Richard van Klaveren

in samenwerking met
Bouwbedrijf Schrijver

kennis+kunde
interieur
restauratie
directievoering+ bouwbegeleiding

Aan de Weststraat in Aardenburg bevindt zicht het voormalig Burgerweeshuis. Een rijksmonument bestaande uit een drietal panden, waarvan twee met een 17e-eeuwse gevel en één met een gevel uit de 19e eeuw.

De gelijkenis en verwantschap van de panden wordt pas echt in de achtergevels duidelijk. Tot 2015 was het pand met de neo-classistische gevel in eigendom van een derde partij, na aankoop de opdrachtgever kon overgegaan worden tot een volledige restauratie. Het pand was namelijk in zeer slechte staat.

MAS architectuur heeft het ontwerp voor de herbestemming vervaardigd en het volledige traject mogen begeleiden, waaronder de subsidie-aanvraag voor een restauratiesubsidie, vergunningaanvragen, aanbesteding, directievoering en begeleiding van de uitvoering.

Het resultaat is een monumentale doch eigentijdse woning waarin de aanwezige historische en karakteristieke elementen met respect behandeld en getoond zijn. Oud en nieuw zijn hiermee met elkaar versmolten tot één passend geheel.