projecten

Hoogh Hengelo

Hengelo

status
studie

opdrachtgever
Ontwikkelingsmij. Heemafcomplex

projectteam
Gerwin Tornij
Ingrid Overkamp
Marcel Barzilay
Peter Cleven

kennis+kunde
(Re)Vitalisering 2.0
ConceptWonen

Dit winnend ontwerp voor een selectie voor jonge architecten wordt gekenmerkt door een ‘gekromde’ hoofdrichting, die de ‘groene rug’ en het water in de situatie met elkaar verbindt.

Deze gekromde vorm definieert enerzijds een pleinachtige ruimte tussen het woongebouw het voormalige Heim, anderzijds een besloten groene ruimte in de luwte van het gebouw.

Binnen de gegeven kaders zoals kavelgrootte, bouwhoogte en het programma van eisen, is er gestreefd naar rankheid, een grote differentiatie in woningplattegronden en een optimalisatie van uitzicht en bezonning. Dit heeft geleid tot de uiteindelijke amoebe-vorm.

Er is gestreefd naar een rigide, transparante uitstraling van het gebouw. De nadruk is daarom gelegd op de dynamiek van uitkragende vloeren met daartussen glazen gevels. De vorm van de vloeren volgt grotendeels gevellijn van de appartementen, maar verwijdt zich ter plaatse van de balkonzones. De uitkragende vloeren worden gebruikt als buitenruimte, onderhoudszone en zonwering. Tussen de vloeren ontstaat een dynamisch spel van transparant en gekleurd glas.