projecten

Studie herbestemming bibliotheek

Terneuzen

status
studie

opdrachtgever
Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

projectteam
Rob Beerkens
Joost Berger
John Nieuwenhuize

kennis+kunde
gezondheidszorgexpress
(Re)Vitalisering 2.0
interieur

In nauw overleg met Zorgsaam is een studie gedaan om te bezien in hoeverre het mogelijk is om de huidige bibliotheek welke op termijn leeg komt te staan te herbestemmen tot een gezondheidscentrum.

De bestaande bibliotheek, in de jaren ’70 gerealiseerd aan de rand van het centrum naar ontwerp van architectenbureau Gruissen uit Terneuzen is in de traditie van het Nederlands brutalisme opgetrokken. Naast het kenmerkende uiterlijk in baksteen en betonornamenten heeft dit pand door de overmaatse constructie een enorme vrije indeelbaarheid wat een zeer ruimtelijke indeling mogelijk maakt.

Voor de studie naar de herbestemming is een concept ontwikkeld dat ontmoeting in het gezondheidscentrum als uitgangspunt heeft. De studie omvat naast het herindelen van de beschikbare ruimte een tweetal belangrijke ingrepen. Allereerst wordt op het dak een translucente ‘doos’ geplaatst welke, naast extra verdiepingshoogte voor de bewegingsruimte ook een stedenbouwkundige signaalfunctie heeft. Ook wordt een doorbraak in het dak voorgesteld om in het ontmoetingsgebied in het hart van het pand zo veel als mogelijk daglicht te verkrijgen. De toegankelijkheid van het pand wordt vergroot door een tweetal toegangen toe te voegen, waarmee vanuit elke zijde het pand toegankelijk wordt.