projecten

Woningen aan de Haven

Aardenburg

status
ontwerp

opdrachtgever
Aannemingsbedrijf Van der Poel Terneuzen

projectteam
John Nieuwenhuize
Rob Damen

in samenwerking met
Archistedes omgevingsadviezen

kennis+kunde
ConceptWonen

Aan de Haven te Aardenburg is in nauwe samenwerking met Archistedes omgevingsadviezen een stedenbouwkundige inpassing van negen gezinswoningen en acht levensloopbestendige woningen ontworpen.

Uit de stedenbouwkundige analyse bleek dat aan deze zijde van de straat een aaneengesloten bouwmassa het beste zou passen, waarbij wel rekening is gehouden met de oorspronkelijke structuren. Zo is in het blok met gezinswoningen opgeknipt om zo plek te bieden aan een van oudsher aanwezige looproute naar het centrum van Aardenburg.

De woningen zijn gebaseerd op de conceptwoningen van VolkerWessels, maar naar aanleiding van de uitgevoerde studie individueel aangepast op de locatie en context. Variatie in baksteen en afwisseling van kapvormen maakt dat de woningen naadloos opgaan in het bestaande straatbeeld.