projecten

Ziekenhuis met perspectief

flexibel en circulaire ziekenhuis casco’s

status
studie

opdrachtgever

projectteam
Joost Berger
John Nieuwenhuize
Jerry Wagensveld
Rob Damen
Dianta Wilmsen
Charlotte Meijerink

in samenwerking met
Sweegers en de Bruijn
Medexs
Casco Totaal

kennis+kunde
gezondheidszorgexpress
CoCreatie
energiebewust
proces+organisatie

De bouw is in transitie, zowel op het vlak van energie als circulariteit. Energie en grondstoffen zijn schaarse goederen. We gaan meer kijken naar het gebruik dan naar het bezit.

Ontwerpen op hergebruik, het gebouw als magazijn van bouwmaterialen. Gebruik van schone en hernieuwbare energie, een gasloos ziekenhuis. Traditioneel bouwen is verleden tijd. ‘MAS architectuur geeft toekomst de ruimte’. Vanuit een lange traditie in de gezondheidszorg heeft MAS een concept ontwikkeld voor het ‘ziekenhuis met perspectief’. Gezamenlijk met de marktpartijen Medexs, Casco Totaal en Sweegers en de Bruijn is een efficiënte healing enviroment met grote flexibiliteit ontworpen die gebaseerd is op circulaire principes.

Drager, afbouw en inbouw zijn drie onafhankelijke lagen, ontworpen op hergebruik, demontabel en bio-based. Een groot deel van de draagstructuur bestaat uit drie-dimensionale casco’s, die eenvoudig uitgewisseld kunnen worden in het eigen ziekenhuis maar zelfs ook later als woningbouw op een andere locatie. Bouwsnelheid, waardebehoud en alternatieve financiering zijn hierbij interessante thema’s.

Meer informatie over ons concept kunt u hier vinden.