projecten

High Intensive Care GGZ Oost-Brabant

Oss

status
gerealiseerd

opdrachtgever
GGZ Oost Brabant

projectteam
Daan ter Avest
Jan Pols
Dianta Wilmsen

in samenwerking met
Van Delft Groep
Adriaans Bouwgroep

kennis+kunde
CoCreatie
LEAN
interieur

De 15 jaar oude afdelingen voor intensieve zorg van de GGZ Oost Brabant in Oss zijn verbouwd tot High Care en High Intensive Care (HIC) afdelingen, voor kortdurende klinische psychiatrische 24-uurszorg.

Binnen de HIC is de beschikbare oppervlakte bewust ingezet voor cliënttoegankelijke ruimten, ruimte voor personeel beperkt zich tot een enkele overlegplek of toezichtsruimte, verpleging en behandelaars bevinden zich “op de werkvloer”.

De zorg binnen de HIC is gestructureerd en intensief met o.a. als doel om het acute gevaar weg te nemen en de gezondheid en het welbevinden van de cliënten te bevorderen. Er wordt gewerkt met Stepped Care; behalve eigen slaapkamers met sanitair is er, als de client of het personeel dat nodig acht, de mogelijkheid om te verblijven in een comfortroom, een IC-appartement of een Extra Beschermde Kamer (EBK) om zodoende crisissituaties te voorkomen c.q. te verminderen. De EBK heeft voorzieningen waarbij de client zelf kan bepalen hoe deze ruimte gebruikt wordt.