team

Joost Berger

j.berger@mas.nl

LinkedIn
profielen
  • architect
Architectuur, kwaliteit én processen

Wie aan Joost denkt, denkt aan functionele architectuur. Elk gebouw heeft een doel en functie, nu en op langere termijn. Het is voor de gebruikers een flexibel maatpak met een menselijke maat. Complexiteit is een uitdaging die hij graag opzoekt met een sterk concept dat de basis voor vormt vor een goed resultaat. 

Kwaliteit kent vele gezichten. Naast functionaliteit gaat het ook om beleving, kwaliteit van het binnenklimaat, bouwkundige kwaliteit, onderhoud en exploitatie. Joost zet zich in om -binnen de kaders van budget en tijd- op al deze aspecten hoog te scoren.

De complexiteit van de hedendaagse bouwopgave vraagt om teamwork. Integrale gestroomlijnde processen verschaffen alle betrokkenen het nodige inzicht om verder te komen. Een dergelijke aanpak zorgt voor draagvlak bij de opdrachtgever, vernieuwing bij de adviseurs, en kwaliteit en budgetcontrole bij de uitvoering. Ketensamenwerking gecombineerd met Lean staat borg voor goede resultaten.