projecten

Kulturhus Het Beaufort

Markelo

status
gerealiseerd

opdrachtgever
Gemeente Hof van Twente

projectteam
Hylke Gjaltema
Ben Stokla
Herman Heuver
Herman van Ooijen
Marcel Barzilay

in samenwerking met
Schreuders Bouwtechniek
Schreuder Groep Twente

kennis+kunde
(Re)Vitalisering 2.0
restauratie

“Een bescheiden koperen parel”

Medio 2008 zijn de eerste verkennende gesprekken met gemeente Hof van Twente gestart om de mogelijkheden te verkennen voor een uitbreiding van het voormalige gemeentehuis te Markelo.

De nieuwe bestemming van het gebouw is een cultuurhuis voor Markelo.  De nieuwbouw is ontworpen op het “achtererf” van het oude gemeentehuis dat dateert uit 1872.

Om de monumentale status van het gemeentehuis niet te ontsieren is de nieuwbouw een abstract architectonisch volume geworden dat visueel is losgekoppeld van het authentieke gebouw. De nieuwbouwgevel is een abstracte interpretatie van de oudbouw. Zo is de gevel én het dak voorzien van één koperen materialisatie. Ook zijn de kozijnen in contrast met de oudbouw, deze doorbreken de hoeken van het gebouw. 

De draagstructuur van de nieuwbouw bestaat uit massieve (houten) Lenotec elementen. Daarop is aan de buitenzijde het isolatiemateriaal aangebracht en een koperen huid in een geventileerd systeem. In de toepassing van kleuren is naar harmonie gezocht tussen oud en nieuw.