projecten

Bijvank Noord

Enschede

status
in uitvoering

opdrachtgever
Woningcorporatie Domijn

projectteam
Gerwin Tornij
Arthur Voost
Richard Brok

in samenwerking met
Nijhuis Bouw

kennis+kunde
ConceptWonen
regelgeving+ vergunningen

In opdracht van woningbouwcorporatie Domijn te Enschede heeft MAS architectuur een woningbouwplan ontwikkeld voor één van de stempels van de herstructureringswijk Bijvank te Enschede.

Deze reeds bestaande wijk is in stedenbouwkundige zin onderverdeeld in een aantal nieuwbouwstempels. Onderlegger voor de nieuwbouw architectuur waren o.a. een beeldbepalend stedenbouwkundig beeldkwaliteitsplan én het programma van wensen van Domijn. Op basis van deze documenten is er een ontwerp ontwikkeld waarbij er in beeldende zin is gezocht naar een tegenhanger van de voorgeschreven horizontale kaders in de buitengevels.

Dit is o.a. gerealiseerd d.m.v. verticale insnoeringen in de bakstenen gevel aan de zgn. binnenbrinken. Bijzonder in de gevelarchitectuur zijn de weggevouwen metselvlakken naast de verdiepingskozijnen. Een subtiele verbijzondering om de verticaliteit te benadrukken. De samenhang in architectuur is o.a. geborgd door een eenduidige toepassing van kleur en materiaal bij alle woonblokken.