projecten

Herstructurering Bijvank Noord

Enschede

status
gerealiseerd

opdrachtgever
Woningcorporatie Domijn

projectteam
Rob Beerkens
Ingrid Overkamp
Marcel Barzilay

in samenwerking met
Sterke stedenbouw
HOLAndschapsontwerp

kennis+kunde
(Re)Vitalisering 2.0

Een intensief proces gekenmerkt door actieve bewonersparticipatie.

In opdracht van Woningcorporatie Domijn en in samenwerking met Sterke stedenbouw en HOLAndschapsontwerp heeft MAS architectuur het Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan ontwikkeld en (mede)opgesteld voor de wederopbouwwijk het Bijvank Noord te Enschede.

Een intensief proces dat gekenmerkt werd door actieve bewonersparticipatie heeft er toe geleid dat bovengenoemde geformuleerde uitgangspunten in het voorjaar van 2012 door de Raad van de gemeente Enschede zijn aangenomen. Karakteristieke elementen en uitgangspunten als de vele groenruimtes, de brinkenstructuur en de toepassing van platte daken zijn in de nieuwe plannen gehandhaafd. Een nieuwe ontsluiting van de wijk, grotere woningdifferentiatie, het ontwerpen van Binnen- en Buitenbrinken, de toepassing van eenzelfde plintsteen bij alle nieuw te bouwen woningen en grote aandacht voor de erfscheidingen en overgangen van privé naar openbaar zijn de kern van de herstructurering.

Het opgestelde Beeldkwaliteitsplan voorziet in een goede balans tussen gezamenlijke en individuele architectonische expressie binnen een nieuw te ontwikkelen stedenbouwkundig samenhangende wijk.