projecten

Revitalisatie flats Palenstein

Zoetermeer

status
gerealiseerd

opdrachtgever
Vestia

projectteam
Daan ter Avest
Jan Pols
Nicole van Spronsen

in samenwerking met
Panagro

kennis+kunde
(Re)Vitalisering 2.0
CoCreatie
regelgeving+ vergunningen
bouwfysica

Revitalisatie afgestemd op de leefstijl.

In de wijk Palenstein in Zoetermeer staat een behoorlijk aantal naoorlogse flats. MAS architectuur heeft 361 woningen in diverse appartementsgebouwen gerenoveerd en het exterieur opgewaardeerd. Samen met de opdrachtgever, bewoners en bewonersbegeleiding is gewerkt aan het uiteindelijke plan van aanpak.

Bij deze aanpak is er voor gekozen om de identiteit van de verschillende flats zo veel als mogelijk af te stemmen op de diverse aanwezige ‘leefstijlen’. Dit is de aanleiding geweest om de gebouwen zeer verschillend, doch sfeervol, te ontwikkelen.

Om dit te ondersteunen is er een zogenaamde ‘eetkeet’ in de wijk geplaatst. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten en kan vergaderd worden. ’s Avonds zorgen leerlingen van het plaatselijke ROC voor eenvoudige maaltijden uit de verschillende culturen.