projecten

Veldwijk Zuid

Hengelo

status
gerealiseerd

opdrachtgever
Welbions

projectteam
Rob Beerkens
Ingrid Overkamp

in samenwerking met
MUST Stedebouw

kennis+kunde
(Re)Vitalisering 2.0
CoCreatie

De wijk Veldwijk Zuid is in 1961 gebouwd aan de rand van Hengelo. Na ruim veertig jaar intensief gebruik is de wijk toe aan een ingrijpende vernieuwing.

Niet alleen is het tijd om de (technische) staat van de woningen te verbeteren, ook verdient de wijk een betere relatie met de directe stedelijke en landschappelijke omgeving. MAS heeft samen met MUST stedebouw een stedenbouwkundige visie voor de vernieuwing van Veldwijk Zuid gemaakt en uitgewerkt tot een definitief stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Uitgangspunten zijn de bestaande kwaliteiten van de wijk, de aantrekkelijke groene openbare ruimte, de open stedenbouwkundige verkaveling en de ligging aan de rand van de stad. De strategie van behoud en nieuwbouw van woningen, samen met een betere wijkontsluiting en langzaam verkeersroutes van de wijk, maken Veldwijk Zuid weer vitaal en toekomstbestendig. De vernieuwing is gestart in 2008 en medio 2015/2020 zal de wijk haar definitieve nieuwe gezicht tonen.