samenwerking+

Winters Bouw & Ontwikkeling

betrokken medewerkers

Daan ter Avest
Joost Berger
Dianta Wilmsen
John Nieuwenhuize


bezoek de website
Ketensamenwerking is kenmerkend voor een aantal succesvolle projecten die MAS architectuur samen met Winters bouw & ontwikkeling heeft gerealiseerd.

Het betreft zowel nieuwbouw als renovatie van de gezondheidszorg- en utiliteitsbouwprojecten. Betrokkenheid van de aannemer in de ontwerpfase draagt bij aan een gestroomlijnd proces met grip op de prijsvorming. Prijsopdrijvers in het ontwerp en uitvoeringsrisico’s worden vroegtijdig gesignaleerd, zodat daarop kan worden gestuurd. De goed doorgevoerde lean-werkwijze bij Winters, legt de basis voor zeer korte doorlooptijden met een hoog kwaliteitsniveau van het bouwproject.

De plezierige manier van samenwerken levert ‘winst’ op voor alle betrokkenen: adviseurs, aannemer én opdrachtgever. Winters bouw & ontwikkeling is een partij die wij vol vertrouwen aan onze opdrachtgevers kunnen aanbevelen.