samenwerking+

Hoff und Partner

De “euregionale” samenwerking tussen MAS architectuur en Hoff und Partner uit Gronau heeft de afgelopen jaren reeds geresulteerd in de realisatie van een aantal aansprekende projecten op Duits grondgebied.

Het familiebedrijf Hoff und Partner bestaat uit een ontwikkelafdeling, teken- en ontwerpafdeling, ingenieursbureau en faciliteert voor haar Duitse opdrachtgevers het gehele bouwproces (van haalbaarheidsonderzoeken tot sleutelklaar opleveren).

Aansprekende projecten als “Das Hasehaus” in het centrum van Osnabrück en de kantoorgebouwen LEIon en LUXon in Dortmund zijn in nauwe samenwerking ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd.

Onze intensieve en coöperatieve samenwerking is gestoeld op wederzijdse uitwisseling en participatie op het gebied van ontwikkeling, architectuur, wet- en regelgeving en doordat beide bedrijven een vrij platte organisatiestructuur kennen wordt er actueel gewerkt aan verdere verdieping van de succesvolle samenwerking. Op dit moment wordt er gezamenlijk gewerkt aan een nieuw te realiseren project in Osnabrück, het kantoor- en dienstverleningsgebouw “Das Winkelhaus”, een gewonnen architectenselectie in 2016.