projecten

Das Winkelhaus

Osnabrück

status
ontwerp

opdrachtgever
Hoff und Partner

projectteam
Rob Beerkens
Gerwin Tornij
Dinant Dollekamp
Marcel Barzilay

in samenwerking met
Hoff und Partner
Dijkoraad Wiecherink B.V.
UBIKmh

kennis+kunde
Bouwen in Duitsland
BIM

Aan de rand van een voormalig kazerneterrein aan de noordoostflank van Osnabrück heeft MAS architectuur met het ontwerp van het Winkelhaus de besloten architectenselectie weten te winnen.

De aanwezige orthogonale hoofdstructuur qua richting volgend, werkt het gebouwvolume door een 45 graden knik en een toenemende hoogte in massa naar een letterlijke climax aan de kop. Door een uitgekiend spel van uitkragingen, insnoeringen en hoekverdraaiingen ontstaat een architectonisch, krachtig gebouw.

Verankerd binnen het eigen perceel met bestaande waardevolle bomen en tegelijkertijd verbijzonderd door de toepassing van een lage sokkel  kent het gebouw subtiele verschillen in ontwerpdoorwerkingen van de verschillende gevels en perspectieven. Karakteristiek zijn verder de afgeronde hoeken te noemen en door de toepassing van een drietal hoofdmaterialen, nl. licht genuanceerd metselwerk, aluminium en glas, kent het ontwerp een haast vanzelfsprekende helderheid. Horizontale kozijnstroken, verdiepingshoge puien op de begane grond en bijbehorende consequente detaillering samen met een hoge mate van flexibiliteit qua indeling versterken de ontwerpuitgangspunten.