projecten

Hotel

Hamburg

status
ontwerp

opdrachtgever
Hoff und Partner

projectteam
Rob Beerkens
Gerwin Tornij
Marcel Barzilay

in samenwerking met
Hoff und Partner
UBIKmh
SHB Saalfelder Hebezeugbau GmbH

kennis+kunde
Bouwen in Duitsland

De programmatische ingrediënten voor het ontwerp van de nieuwbouw van een beeldbepalend hoekperceel in de wijk Sankt Pauli in Hamburg zijn divers te noemen.

Op het perceel aan de binnenstadsring is binnen onze visie kans om een hoge bebouwingsdichtheid te realiseren waarbij een stallingsgarage, winkels, horeca, kantoren en een 4-sterren hotel de meest essentiële onderdelen van het plan zijn. Het bijzondere aan het plan is dat het in hoge mate flexibel is en gebruikt maakt van een efficiënt geautomatiseerd ondergronds parkeersysteem.

Het concept gaat uit van een sokkel met een donkere baksteen, waarop middels een insnoering op de eerste verdieping een volume is geplaatst dat stapsgewijs “groeit” naar 6 verdiepingslagen (en in een mogelijke tweede fase naar 12 lagen). Een “vertical garden” die door wordt gezet als opgetilde binnentuin prononceert de vijfde gevel. De rond gemetselde uitkraging stedenbouwkundig markeert de stedenbouwkundig belangrijke kruising. De gekozen baksteendetaillering zoekt bewust aansluiting bij het lokale Hamburgse architectuuridioom.