samenwerking+

Silverwonen

Silverwonen is een specifiek label binnen het architectenbureau MAS. Dit label richt zich enkel en alleen op de particuliere woningbouwmarkt en gebruikt hiervoor de kennis en kunde die binnen MAS architectuur aanwezig is.

De klantbenadering bij Silverwonen vraagt om specifieke vaardigheden op het gebied architectuur en communicatie. Daar het bureau altijd al actief was binnen deze specifieke doelgroep is deze kennis en kunde gebundeld binnen het label Silverwonen.

Het maken van een ontwerp voor een vrijstaande villa heeft inhoudelijke raakvlakken met willekeurig utilitaire opgave. Het grote verschil is echter dat bij de particuliere opgave de architect rechtstreeks contact heeft met de eindgebruiker. Dit vergt een andere aanpak omdat de architect niet alleen een adviserende  taak heeft maar ook het vertrouwen van de opdrachtgever moet hebben om namens hem/haar de juiste keuzes te maken.