samenwerking+

SmartCasco

betrokken medewerkers

Gerwin Tornij


bezoek de website
SmartCasco is een nieuw woningbouwconcept waarbij door samenwerking tussen MAS architectuur en diverse toeleveranciers een volledig doorontwikkeld woonconcept is ontwikkeld.

Medio 2016 is de samenwerking (partnership) tot stand gekomen tussen SmartCasco en MAS architectuur.

SmartCasco is een ‘business to business’ concept (B2B)  en dient ervoor om bouwbedrijven te ontzorgen. Het product is bestemd voor het laag-/ en middensegment grondgebonden woningen en dan met name voor de twee-kappers en rijenwoningen.

MAS architectuur is verantwoordelijk voor de lay-out van de diverse plattegronden en de architectonische verschijningsvorm. De ontwikkelde woning is d.m.v. een interactieve configurator in BIM volledig weer te geven inclusief de gekozen opties.